Gala Finałowa III Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego

W czwartek 7 kwietnia br. odbyła się w naszej szkole wspaniała Gala Finałowa III edycji Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego „ENGLISH FOR FANS”. Wzięli w niej udział uczestnicy Konkursu nasi goście –  uczniowie klas ósmych SP nr 93 wraz z ich opiekunem oraz uczniowie klasy siódmej SP nr 35, Dyrekcja naszej szkoły, prof.dr hab. A.Kuropatnicki opiekun naukowy Konkursu z UP, z którym nasza szkoła współpracuje oraz organizatorzy Konkursu. […]

Zbiórka makulatury w naszej szkole

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję, której pomysłodawcami są Uczniowie i Uczennice klasy 2a. Dzieci z całych sił chcą zadbać o naszą planetę i same zauważyły jak dużo papieru potrafią zmarnować… Z tego powodu, z pomocą rodziców i nauczycieli, zorganizowana została szkolna akcja: WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY. […]

Frankofonia 2022

20 marca przypada Międzynarodowy Dzień Frankofonii, obchodzony rokrocznie we Francji i krajach francuskojęzycznych. Ten dzień przypomina o powołaniu do życia Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF) w 1967 r. i jest okazją do przyjrzenia się na nowo kulturze francuskiej.  […]

Tydzień Bezpieczeństwa w klasie 3a i 7a

Bezpieczeństwo to priorytet w działaniach wychowawczo – profilaktycznych naszej placówki. W ramach tego zadania dzieci i młodzież realizują szereg działań rozwijających i pogłębiających ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Już na samym początku roku szkolnego uczniowie klas młodszych uczestniczyli m. in. w spotkaniu z pracownikami Straży Miejskiej, zajęciach prozdrowotnych czy warsztatach tematycznych. […]

Solidarni z Ukrainą

W naszej szkole pomagamy ze wszystkich sił – Uczniowie i Uczennice mają na to mnóstwo energii, zapału i fantastycznych pomysłów. Oprócz zbiórki żywności, odzieży i niezbędnych artykułów codziennego użytku, odbył się kiermasz charytatywny, a także przeprowadzona została loteria fantowa. Oto efekty naszych działań: […]

Zapraszamy na Dzień Otwarty!

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie, który odbędzie się 14 marca 2022 roku w godzinach 17:00-19:00. Dla naszych Kandydatów do klasy 1 zapewniamy moc atrakcji! Zapraszamy do udziału w grze w podchody pt. "Podróż do przyszłości". Ciekawi jesteśmy jak poradzicie sobie w roli Ucznia, dlatego będą na Was czekać przeróżne gry i zadania, dzięki którym poznacie specyfikę naszej szkoły. Zapraszamy do wspólnej [...]