Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które z powodów bezpieczeństwa ograniczy się do spotkań zespołów klasowych z wychowawcami klas według harmonogramu umieszczonego pod poniższymi informacjami.

Prosimy, aby uczniowie (bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych) przybyli do Szkoły w wyznaczonych godzinach w założonych maseczkach zasłaniających usta i nos (nie gromadzili się wcześniej przed budynkiem Szkoły), stosowali się do obowiązujących procedur na terenie budynku szkolnego – przy wejściu zdezynfekowali dłonie, zachowywali konieczny dystans, udawali się bezpośrednio do przydzielonej sali lekcyjnej, stosowali się do wskazań nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

Organizacja pracy Szkoły i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w nowym roku szkolnym zostaną omówione z uczniami, a w przypadku najmłodszych również z ich rodzicami / opiekunami obecnymi w trakcie pierwszego spotkania z wychowawcą i dyrektorem Szkoły (na teren Szkoły może wejść jeden rodzic / opiekun jednego dziecka).

Przewidywany czas spotkań klasowych to ok. 45 minut.

Harmonogram spotkań zespołów klasowych z wychowawcami klas:

klasa 1 a – godz. 13.00, sala nr 8, parter, wejście główne
klasa 2 a – godz. 13.30, sala nr 7, parter, wejście główne
klasa 8 a – godz. 12.00, sala nr 13, I piętro, wejście od strony szatni.

Msza św. inaugurująca rok szkolny  dla uczniów szkoły podstawowej rozpocznie się o godz. 18.00 w Parafii pw. św. Wojciecha.

Zapraszamy!