Na przestrzeni ostatnich lat, wielu ekspertów dostrzega niepokojący spadek poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dla wielu uczniów książka nie stanowi szczególnej wartości. Popełnianie licznych błędów ortograficznych i stylistycznych dowodzi, że młodzi ludzie coraz rzadziej mają kontakt ze słowem drukowanym. Jednym z głównych czynników oddziałujących na obecny stan czytelnictwa (i stosunek do książki) jest dominacja mediów.

AndersenZmieniająca się rzeczywistość, stawia rodziców i pedagogów przed bardzo ciężkim zadaniem, które ma na celu rozbudzenie zainteresowania czytelnictwem i zaprzyjaźnienie dzieci i młodzieży z książką. Ogromna rola w tym względzie przypada różnorodnym konkursom czytelniczym.

Dbając o prawidłowy rozwój uczniów oraz rozwijając i pogłębiając ich zainteresowania czytelnicze, wychowawczyni klasy 2a – pani Joanna Magda (w dn. 12 lutego 2021 r.) zorganizowała dla dzieci dwa wewnątrzklasowe konkursy: klasowy konkurs plastyczny „Baśnie H. Ch. Andersena” (którego celem głównym było zaprojektowanie okładki wybranej baśni Andersena ) oraz test wiedzy o życiu i twórczości H. Ch. Andersena.

Różnorodność podjętych przedsięwzięć pozwoliła zaktywizować wszystkich drugoklasistów (uwzględniając ich indywidualne możliwości), a co za tym idzie – zachęcić ich do poszerzania swojej wiedzy, pobudzania zainteresowania czytelnictwem i doskonalenia techniki czytania.

zdj1

W dniu 16 lutego 2021 roku, drugoklasiści odebrali dyplomy i nagrody za powyższe konkursy.

LAUREATAMI KONKURSU PLASTYCZNEGO ZOSTALI:

Ania Mróz oraz Antoś Kowalczyk.

NAJLEPSZE WYNIKI Z TESTU WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
H. CH. ANDERSENA UZYSKALI:

Lenka Chwyć i Antoś Kowalczyk.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

zdj2

Zapraszamy do galerii prac klasowego konkursu plastycznego „Baśnie H. Ch. Andersena”.