Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „(U)śmiech to zdrowie”. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie. By wziąć w nim udział należy wykonać pracę plastyczną nawiązującą do tytułu konkursu. Praca powinna być w formacie A4 lub A3. Technika wykonania pracy jest dowolna.

Regulamin konkursu jest dostępny u pani mgr Aleksandry Rapacz (wychowawczyni klasy 2a). 

Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatorki konkursu mgr Aleksandry Rapacz do 18 października 2021 roku. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 października 2021 roku. Nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca zostaną wręczone w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas młodszych (1-3 SP);
– uczniowie starsi (klasa 7 i klasy licealne).

Żółta Uśmiechnięty Powrót do Zdrowia Kartka

Życzymy powodzenia!