Drodzy Absolwenci!
Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odebrania w piątek 09 lipca 2021 r. w godz. 11:00 – 13:00.