W naszej placówce zostały przeprowadzone Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe LEON, do których przystąpiło 9 uczniów z klasy 2a oraz 6 uczniów z klasy 3a.
Zarówno konkurs zintegrowanych sprawności, jak i matematyczny kierowany był do uczniów szkoły podstawowej.

 • Celem ogólnopolskiego testu zintegrowanych sprawności było sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych.
• Celem konkursu matematycznego było sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie ich do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia.

Konkursy zostały przeprowadzane w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.

0

Zadania konkursowe okazały się niezwykle trudne. Poziom testów był bardzo wysoki. Dzieci musiały wykazać się szeroką wiedzą i umiejętnościami, nierzadko wykraczającymi poza program nauczania.

Uczniowie nie poddali się, wzorowo reprezentując Naszą Szkołę!

1 2 3

Serdecznie gratulujemy naszym najmłodszym Uczniom!

Jesteśmy z Was bardzo dumni!