Jak się uczyć, by się nauczyć? Jak uczyć, by nauczyć? Takie pytania być może chociaż raz w życiu zadał sobie każdy, niezależnie od wieku, ponieważ jak powszechnie wiadomo – człowiek uczy się przez całe życie. Takie rozważania szczególnie bliskie są uczniom i nauczycielom. Rolą tego drugiego jest bowiem sprawić, by jego wychowankowie codziennie wychodzili z budynku szkoły bogatsi o nową wiedzę.

Edukacja wczesnoszkolna to bardzo ważny etap edukacyjny, kiedy Uczniowie zdobywają podstawowe i najważniejsze umiejętności, poszerzają szeroko pojętą wiedzę ogólną. W klasie 2a w ostatnich dniach omawiane tematy dotyczyły krajobrazu leśnego. Jednym z elementów, na które Uczniowie musieli zwrócić szczególną uwagę była piętrowa budowa lasu. Nazewnictwo warstw lasu było dla Drugoklasistów czymś nowym, o czym nie słyszeli wcześniej, mimo tego że w lesie gościli wiele razy. Żeby ułatwić zapamiętanie nazw warstw lasu, Uczniowie wykonali szereg ćwiczeń i zabaw, które angażowały różne zmysły i wymagały różnego rodzaju pracy. To trochę tak, jakby w starszych klasach o warstwach lasu mówić na języku polskim (na przykład omawiając tematyczny tekst), na matematyce (obliczając sumę skaczących po drzewach wiewiórek na danym obszarze), na muzyce (śpiewać tematyczną piosenkę) czy podczas zajęć z wychowania fizycznego. Oto kwintesencja nauczania zintegrowanego 🙂

Uczniowie klasy 2a najpierw zapoznali się z tekstem z podręcznika. Samodzielnie go przeczytali, wysłuchali, wraz z wychowawczynią go omówili, analizując również zamieszczone w książce ilustracje. Następnie wykonali rysunek lasu na tablicy oraz umieścili karteczki z nazwami warstw lasu w odpowiednich miejscach.

1

Tego dnia Uczniowie wykonali również pracę plastyczną pt. „Runo leśne”. Oprócz rozwijania sprawności manualnej, motoryki małej, doskonalenia umiejętności komponowania elementów na płaszczyźnie, celem zajęć artystycznych było rzecz jasna – zapamiętanie cech charakterystycznych dla jednej z warstw lasu.

2 3 4

5

„Rosną sobie grzybki w trawie i na świat patrzą ciekawie…Co to będzie, co to będzie? Pełno grzybków rośnie wszędzie”

Podczas zajęć z edukacji muzycznej Uczniowie nauczyli się krótkiej rytmicznej przyśpiewki, dzięki której mogli zapamiętać kolejność występowania warstw lasu. Ostatnią aktywność, którą wykonali w tym samym celu, było wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas zabaw ruchowych. W sali gimnastycznej podczas zajęć ruchowych, Drugoklasiści zostali podzieleni na cztery zespoły – każdy otrzymał jedną z nazw: ściółka, runo, podszyt, korony drzew. Zadaniem Uczniów było naśladować takie ruchy, które mogą wykonywać zwierzęta zamieszkujące daną część lasu. Tym samym Uczniowie:

  • czołgali się jak dżdżownice;
  • skakali jak zające;
  • chodzili na czworakach niczym dziki;
  • machały rękami naśladując lot ptaków.

Było przy tym mnóstwo zabawy! Na koniec tego tygodnia Drugoklasiści zgodnie stwierdzili, że budowa lasu i nazwy jego warstw to bułka z masłem 🙂

Odpowiadając na pytania postawione we wstępie, należy więc zdradzić jedną z recept na sukces – aby uczyć i się nauczyć trzeba angażować wiele różnych obszarów naszego mózgu i wykorzystywać wszelakie formy, które ułatwiają zapamiętywanie.