Dyrekcja Szkoły oraz Wychowawcy klas

serdecznie zapraszają Uczniów

po odbiór świadectw.

Z racji przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

prosimy, aby Młodzież przychodziła do szkoły według poniższego porządku:

godz. 13.00
klasa 1 a – foyer na pierwszym piętrze (wejście główne);
klasa 7 a – foyer na drugim piętrze (wejście od strony szatni);
klasa 8 a – sala gimnastyczna (wejście bezpośrednio do sali gimnastycznej).

Zapraszamy!