Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 zaprasza do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem francuskim.

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 2020 oraz w sekretariacie szkoły, tel. 12 / 637 08 97

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki Edukacja wczesnoszkolna, w której znajdują się sprawozdania z codziennej pracy klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020.

Dyrekcja Szkoły uprzejmie informuje, że podczas trwającej do 31 marca 2020 r. rekrutacji do Szkoły Podstawowej w elektronicznym systemie rekrutacji, której elementem jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru, w obecnej sytuacji ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa podpisane wnioski można przesyłać na adres Szkoły także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu z obowiązkiem złożenia lub przesłania oryginałów dokumentów także w formie papierowej w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica (niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym).

Plakat_SP_7 (2)-1

 

Ulotka_oferta_SP_awers Ulotka_oferta_SP_rewers