Uprzejmie informujemy, że w ramach rekrutacji uzupełniającej przyjmujemy wnioski do klasy pierwszej SP w dniach 19-26 maja 2020 r.