Uprzejmie prosimy Rodziców i Opiekunów naszych Uczniów

o wcześniejsze umówienie się z Nauczycielem na konsultacje przez dziennik elektroniczny.

2021 KONSULTACJE DLA RODZICÓW aktualne 22021 KONSULTACJE DLA RODZICÓW aktualne 1

a

a

a

a

a

a