Koordynator sekcji dwujęzycznej: mgr Mariusz Krysa

Nauczyciele języka francuskiego:
mgr Ewa Konsek język francuski
mgr Mariusz Krysa język francuski
mgr Justyna Pychowska-Sroka język francuski
Nauczyciele przedmiotów w systemie dwujęzycznym:
mgr Urszula Adamska matematyka
mgr Katarzyna Jokeš historia
mgr Anna Pamuła biologia
mgr Jolanta Rey historia
mgr Marek Turaj fizyka