Koordynator sekcji dwujęzycznej: mgr Mariusz Krysa

Nauczyciele języka francuskiego:
mgr Mariusz Krysa język francuski
mgr Iwona Dziedzic język francuski
Nauczyciele przedmiotów w systemie dwujęzycznym:
mgr Urszula Adamska matematyka
mgr Katarzyna Jokeš historia
mgr Anna Pamuła biologia
mgr Marek Turaj fizyka