Koordynator sekcji dwujęzycznej: mgr Mariusz Krysa

Nauczyciele języka francuskiego:
mgr Natalia Korzycka-Hareńczyk język francuski
mgr Olena Volgina język francuski
Nauczyciele przedmiotów w systemie dwujęzycznym:
mgr Katarzyna Jokeš historia
mgr Anna Pamuła biologia
mgr Marek Turaj fizyka