Nauczanie dwujęzyczne to metoda kształcenia, polegająca na tym, że prócz nauki języka francuskiego również wybrane przedmioty nauczane są w języku polskim i francuskim. Z tego względu, szczególnie na początku, niezwykle ważna jest intensywna nauka samego języka, który w dalszej perspektywie ma służyć jako narzędzie zdobywania i wykorzystania wiedzy przedmiotowej.

Ten typ kształcenia daje możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu znajomości języka obcego. Rozpoczynający naukę od podstaw absolwent gimnazjum może po trzech latach osiągnąć poziom B1, czyli poziom swobodnej komunikacji w czterech kompetencjach językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, mówienia i pisania.

Na co dzień uczniowie pracują w małych (12-15) osobowych grupach 5-6 godzin w tygodniu przez 3 lata. Podczas lekcji wykorzystywane są zarówno metody klasyczne jak i nowoczesne: uczniowie pracują z podręcznikami, zbiorami ćwiczeń czy specjalnie dla nich przygotowanymi zadaniami. Bardzo istotne jest możliwie częste rozumienie ze słuchu, dlatego nagrania i filmy towarzyszą grupom w codziennej pracy. Nauczyciele chętnie sięgają po metody aktywizujące, uczniowie przygotowują też projekty. Lekcje języka dopełniają lekcje cywilizacji, czyli znajomości realiów Francji i krajów francuskojęzycznych.

W drugiej i trzeciej klasie liczba godzin języka nie ulega zmianie oraz stopniowo część przedmiotów (matematyka, fizyka, biologia, historia, geografia)  nauczana jest w systemie dwujęzycznym tj. w języku polskim i francuskim, co pozwala kontynuować pracę nad językiem, wprowadzać słownictwo specjalistyczne i ćwiczyć wypowiedzi tematyczne.

Francuski to nie tylko lekcje. Uczniowie biorą udział w szkolnych i pozaszkolnych projektach i konkursach językowych, co roku obchodzą Dzień Frankofonii, spotykają się z uczniami zaprzyjaźnionych francuskich i belgijskich szkół, którzy przy okazji wizyt w Krakowie chętnie odwiedzają Złoty Róg. Co roku organizowane są w szkole wymiany językowe dla chętnych uczniów – młodzież przez tydzień przyjmuje w domach rówieśników z Francji, a następnie na tydzień wyjeżdża do tych samych rodzin.

Podjęcie nauki w klasach dwujęzycznych naszego gimnazjum nie wymaga wcześniejszej znajomości języka francuskiego.

Więcej na temat Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Pod tym linkiem możesz dokonać samooceny biegłości językowej.