RADA RODZICÓW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

Przewodniczący – p. Tomasz Rutkowski 
Z-ca Przewodniczącego – p. Renata Niewiarowska
Skarbnik – p. Joanna Pelczar

 

Adres poczty elektronicznej:

radarodzicowzso7@o2.pl