RADA RODZICÓW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

Przewodnicząca: Pani Beata Stawarz
Zastępca: Pani Katarzyna Bukowska
Przedstawicielka Komisji Rewizyjnej: Pani Monika Brewczyńska

 Adres poczty elektronicznej: radarodzicowzso7@o2.pl

Regulamin do pobrania: Regulamin Rady Rodziców ZSO7