Nauczanie wczesnoszkolne
mgr Joanna Magda
mgr Aleksandra Rapacz
mgr Joanna Juszczak-Guca

Język polski
mgr Elwira Sobczyk

Język angielski
mgr Anna Iwaniec
mgr Joanna Wojciechowska-Hartopp

Język francuski
mgr Justyna Pychowska-Sroka
mgr Marta Śliwińska

Historia
mgr Katarzyna Jokeš

Wiedza o społeczeństwie
mgr Piotr Feczko

Biologia
mgr Anna Pamuła
mgr Jolanta Skoczylas

Geografia

Matematyka
mgr Maciej Bajorek

Fizyka
mgr Marek Turaj

Chemia
mgr Tadeusz Hawliczek

Informatyka
mgr Dariusz Sarzyński

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Durmała

Plastyka i zajęcia artystyczne
mgr Maja Wolska – Stec

Wychowanie fizyczne
mgr Leszek Batko

Religia
mgr Anna Szwajkosz

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Barbara Żwirek

Psycholog i  doradca zawodowy
mgr Ewa Dybowicz

Świetlica
mgr Dagmara Pankiewicz

Biblioteka
mgr Wiesława Adamczyk