Nauczanie wczesnoszkolne
mgr Joanna Juszczak-Guca
mgr Joanna Magda
mgr Aleksandra Rapacz
mgr Kinga Kawełczyk

Język polski
mgr Elwira Sobczyk

Język angielski
mgr Anna Iwaniec
mgr Maria Jolanta Panek
mgr Anna Koszałka

Język francuski
mgr Mariusz Krysa
mgr Iwona Dziedzic

Historia
mgr Katarzyna Jokeš

Wiedza o społeczeństwie
mgr Piotr Feczko

Biologia
mgr Anna Pamuła

Geografia
mgr Monika Panek-Kliszcz

Matematyka
mgr Martyna Morel

Fizyka
mgr Marek Turaj

Chemia
mgr Tadeusz Hawliczek

Informatyka
mgr Joanna Magda

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Durmała

Plastyka i zajęcia artystyczne
mgr Maja Wolska – Stec

Muzyka
mgr Ewa Jawień

Wychowanie fizyczne
mgr Leszek Batko

Religia
mgr Anna Szwajkosz

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Barbara Żwirek

Psycholog i  doradca zawodowy
mgr Ewa Dybowicz

Świetlica
mgr Dagmara Pankiewicz

Biblioteka
mgr Wiesława Adamczyk