Nauczanie wczesnoszkolne
mgr Joanna Juszczak-Guca
mgr Paulina Mikoda
mgr Aleksandra Rapacz
mgr Anna Rupikowska

Język polski
mgr Elwira Sobczyk
mgr Wiktoria Bartosi

Język angielski
mgr Anna Iwaniec
mgr Maria Jolanta Panek
mgr Olha Slatynska

Język francuski
mgr Mariusz Krysa
mgr Natalia Korzycka-Hareńczyk

Historia
mgr Katarzyna Jokeš

Wiedza o społeczeństwie
mgr Piotr Feczko

Biologia
mgr Anna Pamuła

Geografia
mgr Monika Panek-Kliszcz

Matematyka
mgr Martyna Morel

Fizyka
mgr Marek Turaj

Chemia
mgr Tadeusz Hawliczek

Informatyka
mgr Dominika Stęchły-Maniak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Durmała

Plastyka i zajęcia artystyczne
mgr Maja Wolska – Stec

Muzyka
mgr Ewa Jawień

Wychowanie fizyczne
mgr Dawid Kmak

Religia
mgr Sabina Knecht-Macior

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Barbara Żwirek

Psycholog i doradca zawodowy
mgr Ewa Dybowicz

Psycholog
mgr Dagmara Pankiewicz

Neurologopeda i pedagog specjalny
mgr Joanna Juszczak-Guca

Świetlica
mgr Anna Milewska
mgr Wiktoria Bartosi

Biblioteka
mgr Wiesława Adamczyk