Nauczanie wczesnoszkolne
mgr Anna Rupikowska

Język polski
lic. Wiktoria Bartosi

Język polski jako obcy
lic. Wiktoria Bartosi
mgr Lidia Kapała

Język angielski
mgr Magdalena Romanowska
mgr Daria Śmiłek

Język francuski
mgr Natalia Korzycka-Hareńczyk
mgr Olena Volgina

Matematyka
mgr Andrzej Trynka

Przyroda
mgr Monika Szymańska

Biologia
mgr Jolanta Skoczylas

Historia
mgr Katarzyna Jokeš

Informatyka
mgr Klaudia Piętowska

Technika
mgr Klaudia Piętowska

Plastyka
mgr Ewa Jawień

Muzyka
mgr Ewa Jawień

Wychowanie fizyczne
mgr Dawid Kmak
mgr Kinga Widlińska

Religia
mgr Sabina Knecht-Macior
mgr Joanna Sałach

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Barbara Żwirek

Pedagog i doradca zawodowy
mgr Ewa Dybowicz

Pedagog specjalny
mgr Aleksandra Nazarko

Psycholog
mgr Dagmara Pankiewicz

Świetlica
mgr Łukasz Dąbrowski
mgr Klaudia Piętowska

Zajęcia opiekuńcze
mgr Wiesława Adamczyk

Biblioteka
mgr Wiesława Adamczyk