Bibliotekarz
godziny pracy:

Poniedziałek 8.00-14.00
Wtorek 8.00-13.30
Środa 8.00-14.30
Czwartek 8.00-12.30

Pedagog  szkoły
godziny pracy:

Poniedziałek 10.00-16.00 /14.00-16.00 dyżur dla rodziców/
Wtorek 8.00-15.30 /14.30-15.30 godzina do dyspozycji uczniów i rodziców/
Środa 8.00-12.00
Czwartek 8.00-10.00
Piątek 8.00-12.00

Psycholog szkoły
godziny pracy:

Poniedziałek 11.45-16.00 /14.00-16.00 dyżur dla rodziców/
Wtorek 10.45-11.45, 12.45-14.45
Środa 10.45-14.45
Czwartek 11.45-15.45 /14.00-15.00 godzina do dyspozycji uczniów i rodziców/
Piątek 10.20-10.45, 12.45-13.45

Pedagog specjalny
godziny pracy

Poniedziałek 7.15-11.30
Środa 7.15-16.15 /15.00-16.00 godzina do dyspozycji uczniów i rodziców/
Czwartek 7.15-11.30
Piątek 7.15-11.30

Pielęgniarka szkolna
godziny pracy:

Poniedziałek 8.00 – 12.00,
Czwartek 8.00 – 12.00.