Bibliotekarz
godziny pracy: poniedziałek 8.00 – 14.00, wtorek 8.00 – 14.00, czwartek 8.00 – 13.50, piątek 8.00 – 13.00

Pedagog / psycholog szkoły
dyżur: poniedziałek 13.00 – 15.00, środa 8.00 – 9.00

Pedagog / psycholog szkoły
godziny pracy: poniedziałek 12.00 – 15.00, wtorek 12.00 – 14.30, środa 8.00 – 14.30, piątek 9.00 – 13.30

Pielęgniarka szkolna
godziny pracy: poniedziałek 8.00 – 12.00, czwartek 8.00 – 12.00