Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:

mgr Lidia Kapała

Przyjęcia stron: czwartek 14.00 – 15.00 (po wcześniejszym umówieniu)

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:

mgr Ewa Konsek

środa 14.00 – 15.00 dyżur dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu)