Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:

mgr Lidia Kapała

Przyjęcia stron: środy 14:30-15:30 (po wcześniejszym umówieniu)

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:

mgr Ewa Konsek

Przyjęcia stron: poniedziałki 14:00-15:00