Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:

mgr Lidia Kapała

Przyjęcia stron: wtorek 14.00 – 15.00 (po wcześniejszym umówieniu)

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie:

mgr Ewa Konsek

Przyjęcia stron: środa 14.00 – 15.00