VII cykl zajęć projektowych w klasie 1a

W piątek, 19 marca Uczniowie klasy 1a zrealizowali VII cykl zajęć w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat” koordynowanego przez nauczycieli naszej placówki. W czasie ich trwania, dzieci rozwiązały rebus, którego hasłem był wyraz METEOROLOGIA. Po burzy mózgów dotyczącej tego, co może oznaczać to słowo, Uczniowie zestawili swoje pomysły z informacjami przedstawionymi w materiale filmowym o tej tematyce. Podczas zajęć Pierwszoklasiści poszerzyli swoją wiedzę przyrodniczą, a [...]

VII cykl zajęć projektowych w klasie 2a

11 marca w klasie 2a odbyły się siódme zajęcia w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat” koordynowanego przez nauczycieli naszej placówki. Na początku zajęć uczniowie klasy 2a rozwiązywali rebus, którego rozwiązanie było wprowadzeniem w tematykę zajęć. Następnie, dzieci zapoznały się z treścią filmu edukacyjnego nt. meteorologii, pracy synoptyka i narzędzi wykorzystywanych do badania pogody. W pierwszej części zajęć, drugoklasiści utrwalili również elementy pogody. [...]

„Burza w szklance wody” – zajęcia projektowe w 1a i 2a

Nauka przez zabawę i doświadczanie (przeprowadzanie eksperymentów) to idealny sposób kształtowania w uczniach pozytywnego nastawienia do nauki, motywowania ich do rozwijania i poszerzania wiedzy, umiejętności i zainteresowań. 19 lutego 2021 r. uczniowie klas 1a i 2a realizowali kolejny cykl spotkań projektowych „Z przyrodą za pan brat”. W czasie zajęć uczniowie utrwalali wiedzę na temat właściwości płynów, dowiedzieli się czym jest mieszanina niejednorodna. Następnie czynnie uczestniczyli w [...]

Zajęcia plastyczne w klasie 1a

Uczniowie klasy 1a mają już za sobą realizację piątego cyklu zajęć projektowych Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”. Tematem tego cyklu były: ptasia stołówka, sposoby różnych ptaków na przetrwanie zimy oraz to, jak my możemy pomóc ptakom, które mroźny czas spędzają w naszym kraju. Wiedzą zdobytą podczas tych zajęć, uczniowie mogli się wykazać podczas realizacji ostatniej pracy plastycznej. Zanim do tego przystąpili, każdy uczeń [...]

V cykl zajęć projektowych „Z przyrodą za pan brat”

W piątek, 29 stycznia 2021 roku, uczniowie klasy 1a zrealizowali V cykl zajęć w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”. W czasie zajęć dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną pt. „Ptaki zimujące w Polsce”. Następnie odbyła się dyskusja na temat sposobów dokarmiania ptaków zimą. Podczas rozmowy zwrócono uwagę na potrzebę dbania o zwierzęta w mroźny czas oraz na to, by dokarmiać ptaki […]

V cykl zajęć projektowych „Z przyrodą za pan brat”

Dnia 25 stycznia 2021 roku, uczniowie klasy 2a zrealizowali V cykl zajęć w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”. W czasie spotkania dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną „Ptaki zimujące w Polsce”. Następnie rozmawiali na temat sposobów dokarmiania ptaków zimą. W czasie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę dbania o zwierzęta zimą oraz na to, by dokarmiając ptaki im nie szkodzić. Drugoklasiści dowiedzieli się, [...]