Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to metoda kształcenia, polegająca na tym, że prócz intensywnej nauki języka obcego również wybrane przedmioty nauczane są w języku polskim i obcym.

Co daje nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne daje możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu znajomości języka obcego. Absolwent gimnazjum może po trzech latach nauki osiągnąć poziom B1 (poziom swobodnej komunikacji), maturzysta B2 lub nawet C1 (biegła znajomość języka).

Czy to nowa metoda?

Nie. Zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe jest od lat popularne w wielu krajach, w tym również w Polsce. Metoda ta cieszy się poparciem dydaktyków i instytucji europejskich, ponieważ przygotowuje młodzież do życia we współczesnym, wielojęzycznym  świecie.

Jak wygląda na co dzień?

W praktyce nasi gimnazjaliści mają po pięć lekcji języka francuskiego tygodniowo przez trzy lata, a od drugiej klasy stopniowo część przedmiotów (matematyka, fizyka, biologia, historia, geografia)  nauczana jest w systemie dwujęzycznym tj. w języku polskim i francuskim. Proporcje wykorzystania obu języków podczas lekcji ustala nauczyciel.

Jakie możliwości daje nauczanie dwujęzyczne?

Uczniowie klas dwujęzycznych realizują polski program nauczania, co pozwala im kontynuować naukę w kraju, a dobra znajomość języka francuskiego pozwala bez obaw podjąć studia za granicą.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, która przybliży Państwu ideę Zintegrowanego Nauczania Językowo-Przedmiotowego. Prezentacja została przygotowana przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.