Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to metoda kształcenia, polegająca na tym, że prócz intensywnej nauki języka obcego również wybrane przedmioty nauczane są w języku polskim i obcym.

Co daje nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne daje możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu znajomości języka obcego. Absolwent naszej szkoły podstawowej, który rozpoczyna naukę języka francuskiego w klasie 7 może po dwóch latach osiągnąć poziom A2 (poziom podstawowy), a po kolejnych czterech latach nauki, jako maturzysta –  B2 lub nawet C1 (biegła znajomość języka).

Czy to nowa metoda?

Nie. Zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe jest od lat popularne w wielu krajach, w tym również w Polsce. Metoda ta cieszy się poparciem dydaktyków i instytucji europejskich, ponieważ przygotowuje młodzież do życia we współczesnym, wielojęzycznym  świecie.

Jak wygląda na co dzień?

W praktyce uczniowie klas 1 i 2 SP mają lekcje języka francuskiego jako nadobowiązkowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Uczniowie zaczynający naukę dwujęzyczną w klasie 7 mają w klasach 7 i 8 po pięć lekcji języka francuskiego tygodniowo przez dwa lata. Od klasy 8 dwa przedmioty (matematyka, biologia, historia lub fizyka) są nauczane w systemie dwujęzycznym, tj. w języku polskim i francuskim. Proporcje wykorzystania obu języków podczas lekcji ustala nauczyciel.

Jakie możliwości daje nauczanie dwujęzyczne?

Uczniowie klas dwujęzycznych realizują polski program nauczania, co pozwala im kontynuować naukę w kraju, a dobra znajomość języka francuskiego pozwala bez obaw podjąć studia za granicą.

Jakie instytucje patronują klasom dwujęzycznym w ZSO7?
Klasa siódma dwujęzyczna z językiem francuskim objęta jest patronatem Konsulatu Francji i Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak w naszej szkole wygląda nauczanie dwujęzyczne w klasach starszych? Zapraszamy do obejrzenia filmiku przygotowanego przez naszych uczniów.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, która przybliży Państwu ideę Zintegrowanego Nauczania Językowo-Przedmiotowego. Prezentacja została przygotowana przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.