KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH 2019/2020

WYDARZENIE DATA ODPOWIEDZIALNI NAUCZYCIELE
ZAANGAŻOWANE KLASY / GRUPY
Rozpoczęcie roku szkolnego  2 września 2019 J. Pychowska-Sroka, klasa 8a
Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną cały rok W. Adamczyk
Udział w Międzyszkolnych zawodach sportowych cały rok nauczyciele WF
Dzień Erasmusa 10 października 2019 K. Jokes, J. Rey, J. Pychowska‑Sroka, E. Brzozowska-Trojnar, uczniowie zaangażowani w projekt Erasmus
Dzień Komisji Edukacji Narodowej 11 października 2019 Samorząd Uczniowski
Udział w Targach Książki, spotkania autorskie 24‑27 października 2019 W. Adamczyk
Obchody święta niepodległości  8 listopada 2019 K. Jokeš, K. Jaworska-Wilk
Ślubowanie klasy 1 SP, 7 SP  8 listopada 2018 wychowawcy klas
Dni Bezpieczeństwa listopad 2019 wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski
Szlachetna Paczka grudzień 2019 wychowawcy klas, A. Martyniak
Kiermasz świąteczny
w Parafii św. Wojciecha
listopad/grudzień 2019 Rada Wolontariatu pod opieką A. Martyniak i L. Batko
Gwiazdka dla zwierzaka – zbiórka darów

prelekcje działaczy Fundacji „Głos Psa”

grudzień 2019 Rada Wolontariatu pod opieką A. Martyniak i L. Batko,

K. Bomba

Jasełka            grudzień 2019 katecheci
Karnawał językowy     styczeń/luty 2019 nauczyciele języków obcych
Otwarta lekcja muzyki  –  wspólne kolędowanie 8 stycznia 2020 K. Jaworska-Wilk, E. Dybowicz, klasa 7a i wszyscy chętni
Zwiedzanie  Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau:

Zwiedzanie i spotkanie dyskusyjne z grupą Francuzów

styczeń 2020 J. Rey , K. Jokeš

chętni uczniowie z klas licealnych oraz 8a

Dzień Myśli Braterskiej luty 2020 M. Felis
Dni Języka Ojczystego luty 2019 wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski
Dzień Orientacji zawodowej – Festiwal Zawodów  luty/marzec 2020 E. Dybowicz, klasa 8a i 7a
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca 2019 K. Jokeš, J. Rey
Spotkanie międzynarodowe       w ramach projektu Erasmus  1-7 marca 2020 K. Jokeš, J. Rey, J. Pychowska-Sroka, E. Brzozowska-Trojnar
Udział w Tygodniu Kina Hiszpańskiego 1 poł. marca 2020 A. Martyniak
Rekolekcje wielkopostne dla uczniów uczęszczających na lekcje religii marzec 2020 katecheci
Dzień dla Zdrowia marzec 2020 M. Felis
Eurofonia 21 marca 2020 wszyscy nauczyciele języków
Sesja naukowa „Święto ziemi” kwiecień 2020 J. Skoczylas, B. Żwirek, M. Turaj
Dzień Otwartych Drzwi kwiecień 2020 zespół ds. promocji
Święto Konstytucji 3 maja kwiecień/maj 2020 K. Jokeš, J. Rey
Salonik romantyczny czerwiec 2020 polonistki, M. Wolska-Stec, K. Jaworska, E. Dybowicz
Dzień Sportu czerwiec 2020 nauczyciele wychowania fizycznego
Zakończenie roku 26 czerwca 2020 klasy II LO
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 1 września 2020 klasy II LO