KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH 2023/2024

WYDARZENIE DATA ODPOWIEDZIALNI NAUCZYCIELE
ZAANGAŻOWANE KLASY / GRUPY
Rozpoczęcie roku szkolnego  4 września wszystkie klasy
Międzynarodowy Dzień
Języków Obcych
wrzesień D. Śmiłek, M. Romanowska, klasa 5
Spotkanie z przedstawicielami krakowskiej Straży Miejskiej – warsztaty pt. “Bezpieczna droga do szkoły”  wrzesień  Ewa Dybowicz, klasy 1-2
Dzień Chłopaka wrzesień wszyscy wychowawcy, klasy 1-5
Dzień Edukacji Narodowej 14 październik wychowawca klasy 1, klasy 1-5
Międzynarodowy Miesiąc
Bibliotek Szkolnych
październik W. Adamczyk, W. Bartosi, klasy 1-5
Tydzień Bezpieczeństwa i Promocji Zdrowia listopad K. Widlińska, D. Kmak, klasy 4-5
Szkoła do Hymnu
Narodowe Święto Niepodległości
10 listopada M. Stępa, klasy 1-5
Światowy Dzień Życzliwości 21 listopada E. Dybowicz,  klasy 1-5
Ślubowanie klasy 1 22 listopada D. Pankiewicz, klasa 1
Zbiórka i realizacja “Talenciaków” IX-XI K. Widlińska, K. Gonkiewicz
Andrzejki listopad wychowawcy świetlicy, Samorząd Uczniowski
Mikołajki grudzień K. Jokes, Samorząd Uczniowski
Akcje dobroczynne
Światowy Dzień Zwierząt – PUSTA MISKA – zbiórka karmy dla zwierząt
grudzień K. Jokes, Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas
Boże Narodzenie  grudzień wychowawcy klas, klasy 1-5
„Hej kolęda, kolęda…” grudzień S. Knecht-Macior, J. Sałach
Światowy Dzień Bałwana styczeń wychowawcy świetlicy
Karnawał styczeń wychowawcy świetlicy, K. Jokes, Samorząd Uczniowski
Dzień Bezpiecznego Internetu 6 lutego K. Piętowska
Walentynki 14 lutego wychowawcy świetlicy, K. Jokes, Samorząd Uczniowski
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego luty W. Bartosi, 4a
Akcje dobroczynne marzec K. Jokes, Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas
Wielkanoc marzec wychowawcy klas
Światowy Dzień Ziemi kwiecień K. Widlińska, D. Kmak, klasy 4-5
Dzień Teatru, Poezji, Muzyki, Plastyki  IV-VI E. Jawień, W. Bartosi, klasy 4-5
Międzynarodowy Dzień Teatru
warsztaty w Teatrze Groteska
kwiecień A. Rupikowska, klasy 1-3
Zajęcia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej maj nauczyciele wychowania fizycznego
Międzynarodowy Dzień Dziecka 1 czerwca Samorząd Uczniowski, K. Jokes, wychowawcy klas
Festyn szkolny  czerwiec A. Rupikowska
Zakończenie roku szkolnego czerwiec K. Widlińska, D. Kmak, klasy 4-5
Rozpoczęcie roku szkolnego wrzesień K. Widlińska, D. Kmak, klasy 5-6
Cykl zajęć – lekcje w muzeum cały rok nauczyciele, klasy 1-5
Udział w konkursach, konkursy szkolne cały rok nauczyciele, klasy 1-5