Historia Historia szkoły

Szkoła na Złotym Rogu jest miejscem,
gdzie splatają się ze sobą tradycja i współczesność.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bronowicach przy ulicy Złoty Róg 30 mieści obecnie dwie szkoły: XVII Liceum Ogólnokształcące im. Młodej Polski i Szkołę Podstawową nr 35 im. Króla Jana III Sobieskiego. Niewielu krakowian wie, że powstały one na bazie szkoły podstawowej szczycącej się ponad 170-letnią tradycją.

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Króla Jana III Sobieskiego została założona 22 listopada 1831 roku. Do roku 1915 wielokrotnie zmieniała lokum. 15 października 1915 roku Wiceprezydent Krakowa przekazał szkole ostatecznie wybudowany i wyposażony budynek przy ulicy Głowackiego 1. W roku 1970 szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Złoty Róg 30. Dla uczczenia 150 rocznicy powstania szkoły w roku 1981 ufundowano nowy sztandar.

Z dniem 1 września 1990 roku utworzono XVII Liceum Ogólnokształcące, które wraz ze Szkołą Podstawową nr 35 weszło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, utworzonego także 1 września 1990 roku. Uchwałą nr XLVI/431/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 1996 roku nadano szkole imię Młodej Polski.

W związku z reformą szkolnictwa i powstaniem szkół gimnazjalnych Szkoła Podstawowa nr 35 w roku 2002, a więc w 171 roku swego istnienia zakończyła swoją działalność. Wówczas absolwenci klas szóstych zostali przyjęci do klas pierwszych utworzonego w roku 1999 Gimnazjum nr 18. Dołączyła do nich młodzież z różnych nieraz odległych rejonów miasta, pragnąca kontynuować naukę w jednej na terenie Małopolski szkole dwujęzycznej z językiem francuskim. Dla podtrzymania tradycji decyzją Rady Miasta Krakowa Szkoła przyjęła imię, jakie nosiła jej poprzedniczka Szkoła Podstawowa nr 35 im. Króla Jana III Sobieskiego. Nadanie imienia nastąpiło Uchwałą nr XXV/253/03 Rady Miasta Krakowa 5 listopada 2003 roku.

Kolejna zmiana systemu szkolnictwa przywróciła ośmioletnią szkołę podstawową, tak więc 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 35 powróciła na Złoty Róg otwierając klasę siódmą dwujęzyczną z językiem francuskim. W roku szkolnym 2019/20 przywrócono również klasy nauczania początkowego.

W budynku mieści się także od roku 1990 XVII Liceum Ogólnokształcące im. Młodej Polski. Również i ta szkoła zajmuje na mapie edukacyjnej Krakowa miejsce szczególne, gdyż nauczanie dwujęzyczne stwarza młodzieży możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej, co umożliwia podjęcie studiów we Francji bez konieczności zdawania egzaminu z języka.

W latach 2018-2021 w szkole funkcjonowała klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim.

Historia szkoły:

1831 r. – założenie Szkoły Podstawowej nr 35 im. Króla Jana III Sobieskiego
1915 r. – przekazanie szkole budynku przy ulicy Głowackiego 1
1981 r. – ufundowanie nowego sztandaru dla uczczenia 150 rocznicy powstania szkoły
1990 r. – utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
1990 r. – utworzenie XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski
1999 r. – utworzenie Gimnazjum nr 18
2002 r. – zakończenie działalności Szkoły Podstawowej nr 35 w 171 roku jej istnienia
2004 r. – uroczyste nadanie imienia Jana III Sobieskiego Gimnazjum nr 18
2017 r. – przywrócenie działalności Szkoły Podstawowej nr 35  im. Króla Jana III Sobieskiego