Sekcja dwujęzyczna ZSO Nr 2 w Gdyni

ma zaszczyt zaprosić uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, 3 gimnazjum

oraz klas 1- 4 szkół ponadgimnazjalnych

do udziału

w IV Ogólnopolskim Frankofońskim Konkursie Fotograficznym  Bleu Blanc Rouge 2018.

                                       

Temat tegorocznego konkursu brzmi „La beauté est dans la rue” czyli jedno z haseł maja 68 roku. Czekamy więc na artystyczne zdjęcia, na których pojawią się trzy charakterystyczne dla Francji kolory oraz tematowe piękno, które wyszło na ulicę, jest na ulicy czy też ukrywa się gdzieś w ulicznych zakamarkach. Zdjęcia mają przywodzić na myśl bardzo szeroko pojętą francuską cywilizację i kulturę oraz coś związanego z podanym hasłem. Istnieje oczywiście całkowita wolność interpretacji tematu konkursu.

Fotografie (max 5 na uczestnika) należy przesłać tylko w formie elektronicznej na adres

bleu_blanc_rouge_2018@onet.pl do niedzieli 28 października 2018.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wernisażem pokonkursowej wystawy fotograficznej  konkursu Bleu  Blanc Rouge 2018 odbędzie się w piątek, 23 listopada 2018 roku w siedzibie Szkolnej Galerii Sztuki ZSO Nr2 w Gdyni.

Wszelkie informacje i zapytania należy kierować na adres: slawek_tyborski@hotmail.com lub asia.zakowska@wp.pl

Regulamin konkursu

1. Pod patronatem Instytutu Francuskiego w Polsce, organizatorem konkursu jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni (ul. Wolności 22b, 81-347 Gdynia, tel/ fax.: (58) 620 17 50, e-mail: sekretariat@lo2gdynia.pl

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

 1. klasy 4-6 szkoły podstawowej
 2. klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz klasy 3 gimnazjum
 3. klasy 1-4 szkoły ponadgimnazjalne

3. Celem jest motywowanie uczniów do nauki jęz. francuskiego, rozwoju znajomości języka francuskiego, odkrywania kultury i cywilizacji Francji. Szerszym celem konkursu jest rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnianie inwencji twórczej i kreatywności autorów zdjęć. Konkurs ma również na celu stworzenie możliwości współpracy środowisk szkolnych z instytucjami  promującymi kulturę. Tematyka fotografii konkursowych może zostać przedstawiona na zdjęciach w sposób różnorodny.

 1. Uczeń musi być jedynym autorem nadesłanych fotografii. Zdjęcia nie mogły być wcześniej nagradzane w innych konkursach artystycznych, ani nigdzie publikowane (także w Internecie). Zdjęcia nie mogą mieć więcej niż 3 lata (nie wcześniejsze niż z 2016 roku)
 2. Każdy uczeń może przysłać od 1 do 5 zrobionych własnoręcznie zdjęć. Ocenie podlegają pojedyncze zdjęcia.
 3. Fotografie mogą być także przetwarzane i poprawiane  przy pomocy dowolnego programu służącego do edycji i obróbki zdjęć.
 4. W mailu wysłanym z fotografiami należy podać następujące dane:

imię i nazwisko,

kategoria (kategoria I, II lub III),

nazwa i dokładny adres szkoły (także kod pocztowy),

numer telefonu ucznia.

Zdjęcia bez przesłanych danych nie będą dopuszczone do konkursu.

Każde zdjęcie przesłane drogą elektroniczną należy ponumerować i podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz podać kategorię (np. 01 – Jan Kowalski – kategoria I, 02 – Jan Kowalski – kategoria I, itp.). Należy to uczynić w nazwie zdjęcia.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w piątek, 23 listopada 2018 podczas wernisażu w Szkolnej Galerii Sztuki działającej przy ZSO Nr 2 w Gdyni. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników wraz z nauczycielami lub rodzicami/opiekunami.

Informacja o zakwalifikowaniu się do ścisłego finału zostanie przekazana finalistom drogą elektroniczną najpóźniej w piątek 16 listopada 2018.

 1. Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Komisja Konkursowa zachowuje sobie prawo przyznania do 3 wyróżnień w każdej kategorii oraz nagrody „Le coup de coeur”, rodzaju Grand prix za zdjęcie wywołujące najwięcej emocji.
 2. Przysłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia na potrzeby konkursu, wyrażeniem zgody na umieszczanie fotografii uczestników konkursu oraz ich imion i nazwisk na stronie internetowej szkoły. Szkoła zastrzega sobie prawo do zachowania przysłanych na konkurs fotografii oraz ich upubliczniania w ramach działalności Szkolnej Galerii Sztuki przy ZSO Nr 2 oraz w innych miejscach wystawowych zaprzyjaźnionych np. Ośrodek Alliance française w Gdańsku, Caffe Anioł w Gdyni, Instytut Francuski w Warszawie.

Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo publikacji nadesłanych i nagrodzonych zdjęć na stronach internetowych zaprzyjaźnionych instytucji.

11.Fotografie będą zawsze wystawiane i publikowane z podaniem w czytelny sposób imienia i nazwiska autora fotografii.

 1. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrekcję ZSO Nr 2 oraz opiekuna Szkolnej Galerii Sztuki podejmuje decyzję większością głosów. W skład komisji wchodzą członkowie Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, czynnie działający trójmiejscy artyści-fotograficy oraz reprezentant organizatorów. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod numer telefonu 668 00 21 75 lub adres e-mail: slawek_tyborski@hotmail.com, a także asia.zakowska@wp.pl

Organizatorzy konkursu:

Sławek Tyborski i Joanna Zakowska