W ostatnie dni nauki stacjonarnej Uczniowie klasy 3a zrealizowali kolejne zadanie w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”.Podczas grudniowego spotkania, Trzecioklasiści pogłębiali swoją wiedzę na temat powietrza. W czasie zajęć dzieci wykonywali rozmaite aktywności.

Pierwsze zadanie Dzieci polegało na wykreślaniu liter, tworzących jedno z wyrazów znajdujących się nad diagramem,
a następnie odczytaniu hasła z pozostałych liter. Dzięki tej aktywności Uczniowie już na początku zajęć mogli poznać tematykę zajęć.

1 2

Następnie, Uczniowie uczestniczyli w dyskusji grupowej. Wykorzystując metodę „burza mózgów”, Trzecioklasiści zebrali znane im informacje nt. powietrza. Po tym, przyszedł czas na działanie…i to nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce 🙂 Zabawy badawcze bardzo podobały się Uczniom, dostarczyły im zabawy, a tym samym utrwalili i pogłębili wiedzę na temat powietrza.

3
Podczas wykonywania doświadczeń z balonem, czy ze słoikiem i wodą, Dzieci samodzielnie poszukiwały odpowiedzi na pytania:

  • czy powietrze można zamknąć?;
  • jakie jest powietrze?;
  • co to znaczy, że „powietrze jest elastyczne”? ;
  • czy możemy zobaczyć powietrze?;
  • jak sprawdzić, czy w butelce jest powietrze?;
  • dlaczego słoik zanurzony w wodzie jest pusty? (Jak to się dzieje, że woda nie nalała się do słoika?)

5 4

Po wykonaniu szeregu doświadczeń z wodą, Uczniowie sprawdzali, dlaczego podczas pożaru należy odciąć dopływ powietrza, czyli np. pozamykać okna. Doświadczenie ze słoikiem i świeczką świetnie pokazało, co dzieje się z płomieniem, kiedy świeczka znajduje się w zamkniętym słoiki oraz co dzieje się z gasnącym płomieniem, kiedy ten słoik się odkręci.

6 7

Podsumowując przebieg zajęć oraz utrwaloną i nowo zdobytą wiedzę, Uczniowie wykonali karty pracy na temat właściwości powietrza.
Zapraszamy do galerii zdjęć z grudniowych zajęć projektowych.