ZAJĘCIA DODATKOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35  W KRAKOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

rodzaj zajęć termin miejsce nauczyciel
zajęcia gimnastyczne

 

 

 

 

klasa 1a:
czwartek
11:40-12:25

 

klasa 2a:
poniedziałek
12:45-13:30

sala gimnastyczna mgr Edyta Stefańska
 

zajęcia muzyczno-rytmiczne

klasa 1a:
wtorek
12:45-13:30klasy 2a i 3a:
wtorek
13:40-14:25
sala nr 8 mgr Ewa Jawień
 

język niemiecki

 

 

poniedziałek
14:30-15:30

 

sala nr 7

 

 

 

mgr Celina Sopata