W Dniu Edukacji Narodowej
całej społeczności szkolnej – Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom szkoły – składamy
najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu szkolnym i osobistym!

 

Zrzut ekranu 2022-10-14 o 09.00.38