Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części:
  • egzamin pisemny z języka polskiego,
  • egzamin pisemny z matematyki,
  • egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego. 

Linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty