Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części:
  • egzamin pisemny z języka polskiego,
  • egzamin pisemny z matematyki,
  • egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego.

 Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

termin egzaminu 16 czerwca 2020 r.
wtorek
17 czerwca 2020 r.
środa
18 czerwca 2020 r. 
czwartek
zakres egzaminu język polski matematyka język obcy
godzina rozpoczęcia 9:00 9:00 9:00
czas trwania 120 min. 100 min. 90 min.
czas przedłużenia  do 180 min. do 150 min. do 135 min.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu i wydania zaświadczeń – do 31 lipca 2020 r.

Linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie