Wyznaczenie terminów egzaminów poprawkowych gimnazjum:

Przedmiot Data Nauczyciele/komisja
matematyka 29 sierpnia 2017

Godz. 9.00

p. L. Czarcińska

p. K. Lenart

język francuski 28 sierpnia 2017

Godz. 9.00

p. J. Pychowska-Sroka

p. M. Krysa

język angielski 28 sierpnia 2017

Godz. 9.00

p. K. Lech

p. A. Iwaniec