Głosowanie na Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w głosowaniu w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa.

Można zagłosować do 6 października.
Podobnie jak w latach ubiegłych można głosować na sześć różnych projektów – trzy głosy przypadają na projekty o charakterze dzielnicowym (w dzielnicy naszego zamieszkania) i trzy głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim.

O to propozycje, które są ważne dla naszej szkoły.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

– Projekt nr 240 „Naprawa krakowskich ścieżek spacerowych”, lokalizacja nr 4:

https://budzet.krakow.pl/projekty2023/6532-naprawa_krakowskich_sciezek_spacerowych.html

Wreszcie betonowa rampa w naszym parku na terenach powojskowych przestanie straszyć swoim wyglądem!

Projekt dotyczy kilkunastu w całym mieście (dlatego budżet ogólnomiejski), na które do tej pory nie sposób było pozyskać funduszy i opiewa na kwotę 1,5 mln zł, z czego 150 tys zł ma być przeznaczone na lokalizację nr 4, czyli właśnie na zagospodarowanie rampy w naszym parku.

Dla tych, którzy niepokoją się o to, jakie drzewa mają tam zostać zasadzone, informujemy, że założeniem jest, że będą to drzewa niskie (wiśnia kulista bądź coś innego podobnej wielkości, do ustalenia z ZZM) – większych posadzić się tam po prostu nie da.

– Projekt nr 161 „Park przy Forcie w Bronowicach etap 2:”

https://budzet.krakow.pl/projekty2023/6269-park_przy_forcie_w_bronowicach_etap_2.html

 

PROJEKTY DZIELNICOWE

– Projekt nr 8: „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI 2.0”

https://budzet.krakow.pl/projekty2023/5770-bezpieczne_przejscia_dla_pieszych_na_tereniedzielnicy_vi_2_0.html

Projekt ten obejmuje oświetlenie m.in. przejścia dla pieszych przy ul. Bronowickiej obok bloku 85, o co często zwracali się z prośbą mieszkańcy.

To miejsce obecnie jest bardzo niebezpieczne, szczególnie dla dzieci, niepełnosprawnych i seniorów.

– Projekt nr 20: „Park przy forcie w Bronowicach”

https://budzet.krakow.pl/projekty2023/6261-park_przy_forcie_w_bronowicach_etap_2.html

– Projekt nr 36: „Łączymy Bronowickie Parki”

https://budzet.krakow.pl/projekty2023/6513-laczymy_bronowickie_parki.html

4 października , 2023|