W minionym tygodniu uczniowie pierwszej klasy mieli okazję doskonalić swą kaligraficzną precyzję. Nauka kaligrafii pomaga w rozwoju precyzji i estetyki pisania. Szczególnie w pierwszej klasie umiejętność ta nabiera dużego znaczenia. Istotne jest, aby już od początku edukacji dzieci wiedziały, jak poprawnie formułować litery, co przyczynia się do łatwiejszego i bardziej zrozumiałego czytania. Dla pierwszoklasistów jest niezwykle istotne, aby rozwijać umiejętność pisania i stymulować ruchy ręki. Kaligrafia nie musi być jednak nudna, dla naszych pierwszoklasistów to nie tylko mozolne pisanie po śladzie. Nasi najmłodsi doskonalą tę umiejętność poprzez uzupełnianie własnych książeczek kaligraficznych, tworzenie kaligraficznego zoo czy też kaligraficzne zajęcia ruchowe. W naszej klasie zawsze panuje radosna i serdeczna atmosfera, co sprawia, że nawet podczas zajęć dydaktycznych wspaniale się bawimy, a nauka kaligrafii w różnorodnych formach przyspiesza proces przyswajania wiedzy przez dzieci.