Na zajęciach z pedagogiem specjalnym drugoklasiści zastanawiali się nad fenomenem zgranej klasy. Opowiadali o tym, co tworzy atmosferę zespołu klasowego, co sprawia, że czują się w nim dobrze, co im przeszkadza i co ich zdaniem wymaga zmian. Mieli także szansę stworzenia spersonalizowanych próśb do siebie nawzajem.

4

2

1 2

Rozmowa podsumowująca pokazała, że uczniowie klasy 2a cenią ciszę, spokój, zgodę, bardzo dobre oceny i pochwały nauczycieli a nie lubią kłótni, awantur, hałasu, kłamstw jak również jedynek, uwag, spóźnień oraz bałaganu.
Uzyskane podczas zajęć informacje staną się inspiracją do tematyki kolejnych warsztatów w tej klasie.