Oto lista linków do strony Kuratorium Oświaty w Krakowie, na której znajduje się wykaz oraz opis wymagań do konkursów dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/20. Zapraszamy do zapoznania się z tą ofertą, a chętnych do udziału w konkursach i turniejach uczniów prosimy o kontakt z nauczycielami przedmiotów.

Powodzenia!

Konkursy przedmiotowe

Konkursy tematyczne 

Konkursy i turnieje

Olimpiady