III LO im. Unii Lubelskiej i SP 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE oddział Lublin zapraszają do udziału w konkursie na projekt grafiki na koszulkę promującą język francuski pt. „La France sur mon T-shirt”.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie kompozycji plastycznej, składającej się z elementu graficznego i tekstu (sloganu) w języku francuskim, na koszulkę promującą język francuski. Praca konkursowa może być realizowana w oparciu o dowolną technikę rysunkową, malarską, graficzną, fotograficzną oraz oprogramowanie komputerowe.

Na zwycięzcę czeka nagroda!

Regulamin konkursu