Nasze nauczycielskie grono jest pełne pasji i ambicji, a nauczycielki pracujące w edukacji wczesnoszkolnej w ostatnim czasie (mimo, że mamy czerwiec!) wzięły udział w wielogodzinnym lecz bardzo wartościowym szkoleniu z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Zyskały tym samym nowe uprawienia – zostały trenerkami! 

Pilotażowe zajęcia postanowiły przeprowadzić jak najszybciej, by nowo zdobytą wiedzę od razu wykorzystać w pracy
z najmłodszymi. W pierwszych warsztatach uczestniczyły Dzieci z klasy 3a i ich zadaniem było dowiedzieć się czym są mocne strony, a także odkryć je u siebie i swoich rówieśników.

W tym celu Trenerki przeprowadziły zajęcia dotyczące różnych zawodów i cech, jakie są pomocne przy ich wykonywaniu. Uczniowie mieli możliwość swobodnego wypowiadania się w małej grupie, co nie zawsze jest możliwe
w dużych zespołach klasowych, kiedy nie wszystkie dzieci mogą zawsze otrzymać tyle czasu, ile potrzebują na formułowanie wypowiedzi. Ponadto Uczniowie podzielili się swoimi pasjami, zainteresowaniami oraz planami na przyszłość. Dzięki temu każdy uczestnik odkrył u siebie cechy charakteru, które może kształtować w codziennym życiu, by osiągnąć wymarzone cele.

Oprócz tego podczas tych warsztatów Uczniowie świetnie się bawili, integrując się w małej grupie. To był naprawdę wartościowy i miło spędzony czas!

1

2 4

3

5

3