W roku szkolnym 2021/2022 Uczniowie klasy 3a uczestniczą w II edycji Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego
„Z przyrodą za pan brat”, koordynowanego przez nauczyciela naszej Szkoły – panią mgr Joannę Magdę.

0-6

Międzyszkolny Projekt Przyrodniczy „Z przyrodą za pan brat” to cykl zajęć dodatkowych
o tematyce przyrodniczej kierowanych do uczniów na I szczeblu edukacji. Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu. W roku szkolnym 2020/2021 w Projekcie wzięło udział ponad 1500 uczniów z całej Polski. Podczas pierwszych zajęć projektowych, Uczniowie klasy 3a rozwijali nie tylko wiedzę przyrodniczą, ale również kreatywność, pomysłowość, doskonalili umiejętność rozwiązywania rebusów, tworzenia spójnych, poprawnych wypowiedzi złożonych, tworzyli mapy myśli oraz uczestniczyli
w aktywnościach rozwijających ich umiejętność zgodnej współpracy w zespole, działania według określonego planu.

 

 

 

0-7

Na początku zajęć, po rozwiązaniu zagadki obrazkowej, Uczniowie uczestniczyli w rozmowie (burza mózgów), podczas której zastanawiali się, co to znaczy „z przyrodą za pan brat”. Następnie, wykorzystując mapę myśli, szukali odpowiedzi na pytanie: „Czym dla Ciebie jest przyroda?”

0-8

Po omówieniu głównych zagadnień, Trzecioklasiści, podzieleni na mniejsze zespoły, sadzili szczepki Grubosza (potocznie nazywanego Drzewkiem Szczęścia), które wzbogaciły ich salę lekcyjną. Ta aktywność pokazała Uczniom, jak istotna jest współpraca, przestrzeganie przyjętych zasad i działanie zgodnie z określonym planem (i podziałem ról/ zadań), jak również pozwoliła przypomnieć uczniom, czym są szczepki, jak rozwijają się rośliny, z czego są one zbudowane (korzeń, łodyga, liść, itd.), czy jakie elementy są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin.

0-9

 

0-10

 

Zdaniem Trzecioklasistów, pierwsze zajęcia projektowe minęły zdecydowanie za szybko. Praca jaką wykonali podczas spotkania bardzo im się spodobała, tym bardziej, że jej efekty będziemy mogli wspólnie obserwować przez cały rok!

0-11