przyroda3_ 66 listopada 2020 r. uczniowie klasy 2a realizowali III cykl zajęć Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”.

Drugoklasiści z dużą starannością wycinali kształty wybranych liści, rozpoznawali i nazywali drzewa, które rosną w ich najbliższej okolicy. Następnie każde dziecko stworzyło piękne plansze „Zielnik – drzewa rosnące w mojej okolicy”. Na zakończenie zajęć, w ramach podsumowania wiedzy przyrodniczej, każdy uczeń wziął udział w klasowym quizie przyrodniczym.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z naszych zajęć projektowych.