Na czas wakacji kilka słów od przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Jadzi Marshalko.

Dobrego lata!