Straż Miejska (2)Ostatnio w naszej szkole gościła Straż Miejska, która przeprowadziła edukacyjne spotkanie dotyczące istotnych kwestii związanych z agresją oraz bezpieczeństwem. Podczas zajęć poruszono ważne aspekty dotyczące identyfikacji zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Dodatkowo omówiono zasady postępowania w przypadku niebezpiecznych sytuacji oraz podkreślono konieczność dbania o bezpieczeństwo osobiste i otoczenia. Edukacyjne działania Straży Miejskiej przyczyniły się do podniesienia świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa i zachowań agresywnych.