Dnia 25 stycznia 2021 roku, uczniowie klasy 2a zrealizowali V cykl zajęć w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”. W czasie spotkania dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną „Ptaki zimujące w Polsce”. Następnie rozmawiali na temat sposobów dokarmiania ptaków zimą. W czasie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę dbania o zwierzęta zimą oraz na to, by dokarmiając ptaki im nie szkodzić. Drugoklasiści dowiedzieli się, co lubią jeść kosy, sikorki, gile, gołębie czy wróble.

przyroda_5 www (1)

przyroda_5 www (2)

 

Po części teoretycznej, uczniowie wykonali zadania on-line „Co to za ptak? Łączenie w pary, „Występowanie ptaków w Polsce” (klasyfikacja ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów oraz ptaków zimujących w naszym kraju).

przyroda_5 www (3)

przyroda_5 www (4)

W ramach ewaluacji zajęć, drugoklasiści uczestniczyli w zabawach i rozwiązywali zadania, dzięki którym podsumowali zdobyte wiadomości , utrwalili realizowane treści i nazwy ptaków, które spotykamy zimą w Polsce.

przyroda_5 www (5)

przyroda_5 www (6)

przyroda_5 www (7)

Zapraszamy do galerii zdjęć z przebiegu zajęć projektowych w klasie 2a.