projekt przyrodniczy 1a (1)W piątek, 29 stycznia 2021 roku, uczniowie klasy 1a zrealizowali V cykl zajęć w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”.

W czasie zajęć dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną pt. „Ptaki zimujące w Polsce”. Następnie odbyła się dyskusja na temat sposobów dokarmiania ptaków zimą. Podczas rozmowy zwrócono uwagę na potrzebę dbania o zwierzęta w mroźny czas oraz na to, by dokarmiać ptaki tymi produktami, które im z pewnością nie zaszkodzą. Pierwszoklasiści dowiedzieli się, co najchętniej zjedzą kosy, sikorki, gile, gołębie czy wróble.

Po części teoretycznej, uczniowie wykonali zadania w wersji on-line, korzystając z tablicy interaktywnej. Ich zadaniem było przyporządkowanie nazw ptaków do odpowiedniego miejsca w tabeli i tym samym dokonanie podziału na ptaki odlatujące na zimę do ciepłych krajów oraz te, które ten czas spędzają w naszym kraju. Na koniec uczniowie z zapałem odkrywali karty Memory z wizerunkami ptaków. Poprzez wykonanie zadań pierwszoklasiści poszerzyli swoją wiedzę przyrodniczą, podsumowali zdobyte wiadomości, utrwalili realizowane treści i nazwy ptaków, które spotykamy zimą w Polsce.

Zapraszamy do galerii zdjęć.