Nasza szkoła słynie z wysokiego poziomu nauczania języków obcych. Doskonale wiemy zatem, że obok systematyczności, ważne jest również wczesne rozpoczęcie edukacji w tym zakresie. W naszej szkole uczą się obecnie najmłodsze, kilkuletnie dzieci, a kontakt z językami obcymi mają również w szkolnej świetlicy. Dzięki temu nasi uczniowie i uczennice mają ogromną szansę na lepsze opanowanie obcego akcentu i udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych w atmosferze radosnej zabawy.

1

Podczas warsztatów z języka angielskiego, które prowadzone są przez Wychowawczynie świetlicy w każdy poniedziałek, dzieci mają okazję usystematyzować wiedzę zdobytą na lekcjach oraz dobrze się bawić w gronie przyjaciół, łapiąc przy tym kontakt z językiem obcym. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorakich metod i form pracy, dostosowanych do wieku i zainteresowań ich uczestników. Tym samym dzieci wykonują proste prace plastyczne, uzupełniają karty pracy, biorą udział w grach ruchowych, szlifując przy tym swoje umiejętności językowe. Dzięki tym świetlicowym warsztatom, zajęciom dydaktycznym i systematycznej pracy w domu, za którą serdecznie dziękujemy rodzicom, większość uczniów doskonale operuje wprowadzonym słownictwem, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

W galerii można zobaczyć zdjęcia ze świetlicowych warsztatów z języka angielskiego.