W piątek 12 maja, dzięki uprzejmości przedstawicielek firmy Jacobs zrzeszającej osoby promujące model edukacyjny STEAM, Uczniowie klas 2 i 3 wzięli udział w warsztatach o tematyce sejsmicznej. Pojęcie STEAM z języka angielskiego oznacza Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics. Idea ta polega na promowaniu kierunków ścisłych wśród dzieci.
Celem jest promowanie nauki przy wykorzystaniu warsztatów poruszających tematykę związaną z pracą inżyniera.

Podczas zajęć Uczniowie mieli okazję wysłuchać prezentacji, której zadaniem było wprowadzenie dzieci w tematykę i pojęcie trzęsienia ziemi. Uczniowie dowiedzieli się również jak wpływa ono na konstrukcję budynków oraz jakich mechanizmów
i materiałów używa się w celu zabezpieczenia budynków przed nimi.

1 2

Podczas części praktycznej, Dzieci przeprowadzały doświadczenia, dzięki którym dowiedziały się jak dzięki zastosowaniu odpowiednich mechanizmów oraz kilku praw fizyki, budowle ciągle mogą się wznosić do nieba. Uczestnicy wykonali w grupach kilka konstrukcji, które następnie przetestowali pod kątem odporności na trzęsienie ziemi na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym.

Dzięki warsztatom dzieci poznały tajniki inżynierii budowlanej, która musi nadążyć za wyzwaniami współczesnego świata. Informacje o tym jak zbudować trwały budynek, który przetrwa trzęsienie ziemi, były dla wszystkich uczestników szalenie interesujące!

Zdjęcia z tych ciekawych zajęć można obejrzeć w galerii.