Każde miejsce , do którego się udasz, staje się w jakimś sensie częścią ciebie.

We wtorek 13 czerwca ósmoklasistki wraz z uczniami klasy IA i IID udały się na Kielecczyznę. Pierwszym punktem programu było Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, w którym znajduje się trzecia co do wielkości kolekcja zegarów słonecznych na świecie. W jej zbiorach zgromadzono  ponad 600 eksponatów, a wśród nich zegary ogniowe, mechaniczne oraz klepsydry i  przyrządy astronomiczne pochodzące z początków XVI wieku. 

Podążając szlakiem średniowieczno-renesansowym, odwiedziliśmy Archiopactwo Cysterskie, gdzie wysłuchaliśmy wykładu na temat Wincentego Kadłubka – autora pierwszej znanej kroniki napisanej przez Polaka, który przyczynił się do rozwoju średniowiecznego dziejopisarstwa, a następnie odwiedziliśmy Nagłowice, a dokładniej Muzeum Mikołaja Reja. Obejrzeliśmy wystawę reprodukcji przedstawiających życie i dorobek pisarski renesansowego twórcy zwanego ojcem literatury polskiej, drzeworyty z fragmentami utworów pisarza oraz ciekawe rękopisy, wśród których znalazły się dość nietypowe zapisy np. list do sąsiada czy zeznanie podatkowe zapisane ówczesną polszczyzną. Ich przeczytanie było nie lada wyzwaniem, z którym doskonale poradziła sobie Matylda.        

1 2

3 4

5 6