To już kolejny rok, kiedy Nasi najmłodsi Uczniowie przystąpili do ogólnopolskich konkursów przedmiotowych LEON.
Zarówno konkurs zintegrowanych sprawności, jak i matematyczny cieszyły się dużym zainteresowaniem. Celem ogólnopolskiego testu zintegrowanych sprawności było sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych
oraz matematycznych.

Natomiast, celem konkursu matematycznego było sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie ich do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego
i logicznego myślenia. Konkursy zostały przeprowadzane w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Zadania konkursowe okazały się bardzo rozmaite, czasami niezwykle trudne. Poziom testów, szczególnie arkusz zadań zintegrowanych, jak co roku był bardzo wysoki. Dzieci musiały wykazać się szeroką wiedzą i umiejętnościami, nierzadko wykraczającymi poza program nauczania. Jednakże to nie zdemotywowało Naszych Uczniów! Wszystkie Dzieci biorące udział w przedsięwzięciach nie poddały się, tym samym dając z siebie 100%, a co za tym idzie – wzorowo reprezentując Naszą Szkołę!

Z niezwykłą przyjemnością i wielką dumą przedstawiamy wyniki uzyskane przez Naszych Wychowanków, którym serdecznie gratulujemy uzyskanych rezultatów!1 2 3 4 5 6