Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w świetlicy szkolnej przez cały miesiąc odbywały się zajęcia mające na celu promowanie postaw ekologicznych oraz uświadomienie dzieciom, że Ziemia to nasz dom, a dbanie o nią jest naszym wspólnym obowiązkiem. Celem zajęć było również uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, budzenie poczucia odpowiedzialności
za jej stan oraz uświadomienie źródeł zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Podczas zajęć dzieci uczyły się jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę. Uczniowie obejrzeli film z serii „Edu kredka”, który zainspirował ich do rozmów na temat dbania o środowisko czyli oszczędzania energii i wody, segregowania śmieci oraz recyklingu. Wzbogacili też swoją wiedzę na temat czystości wód i konieczności jej oszczędzania. Utrwalili pojęcie segregacji
i recyklingu oraz poznali znaczenie tych działań dla dobra naszej planety. Uczyli się zachowań proekologicznych i stworzyli piękny Kodeks Młodego Ekologa.

2

Dzieci wykonały pracę plastyczną uczącą segregacji śmieci. Nauczyły się nowej piosenki na temat piękna otaczającej nas przyrody, czytały książki oraz rozwiązywały tematyczne karty pracy. Uczniowie z dużym zaangażowaniem brali udział
w zajęciach i wzbogacili swoją wiedzę na temat naszej planety.

Zachęcamy do obejrzenia kilku zdjęć z tych wartościowych zajęć.