ptaki 1a (2)Uczniowie klasy 1a mają już za sobą realizację piątego cyklu zajęć projektowych Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”. Tematem tego cyklu były: ptasia stołówka, sposoby różnych ptaków na przetrwanie zimy oraz to, jak my możemy pomóc ptakom, które mroźny czas spędzają w naszym kraju.

Wiedzą zdobytą podczas tych zajęć, uczniowie mogli się wykazać podczas realizacji ostatniej pracy plastycznej. Zanim do tego przystąpili, każdy uczeń wylosował karteczkę z nazwą ptaka. Zadaniem każdego pierwszoklasisty było określenie czy dany ptak zimuje w Polsce, czy odlatuje do ciepłych krajów oraz przypomnienie sobie najważniejszych cech jego wyglądu. Okazało się, że wszyscy uczniowie wylosowali nazwy gatunków ptaków, które zimowy czas spędzają w naszej ojczyźnie. Pierwszoklasiści mogli zatem przystąpić do wykonania pracy plastycznej – papierowego karmnika oraz wizerunku wylosowanego ptaka. Uczniowie świetnie poradzili sobie z tym zadaniem i bez problemu potrafili wskazać cechy charakterystyczne w wyglądzie sikorki, wrony, gołębia, wróbla czy gila. Po wykonaniu prac plastycznych, uczniowie bezbłędnie wymienili produkty, którymi można dokarmiać ptaki zimą.

Zapraszamy do galerii zdjęć z realizacji zajęć artystycznych.

ptaki 1a (4)