Niedawno w klasie 3a odbyły się zajęcia z psychologiem szkolnym. Uczniowie mieli okazję otwarcie rozmawiać o swoich emocjach i dzielić się tym, jak się czują. Podczas zajęć omówiono także strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami. Poruszono tematy takie jak kontrolowanie gniewu, radzenie sobie ze złością czy prawidłowa komunikacja z innymi podczas doświadczania silnych uczuć. Dzieci miały szansę lepiej zrozumieć swoje uczucia oraz nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie z nimi.