Zdaniem wielu metodyków, matematyka to najbardziej złożona dziedzina nauki, która na przestrzeni ostatnich lat uległa licznym zmianom metodycznym i programowym. Jednym z obszarów matematyki, który został poddany licznym analizom i modyfikacjom (w zakresie treści, metod, form i sposobów nauczania) jest szeroko pojęta geometria.

Nauka geometrii jest czymś obcym dla uczniów, szczególnie dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, wiedzą teoretyczną (książkową). Dlatego też istotne jest, by już od najmłodszych lat, w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla młodych odbiorców, realizować powyższe treści (odchodząc od pamięciowego opanowywania definicji związanych z pojęciami geometrycznymi), kształtować wyobraźnię przestrzenną poprzez skrupulatnie dobrane aktywności, w których dziecko będzie miało możliwość manipulowania różnymi przedmiotami, eksperymentowania, jak również badania ich właściwości.

zdj1

W ostatnim tygodniu, uczniowie klasy 2a, poprzez zabawę, zagadki dydaktyczne twórcze działanie oraz wspólne rozwiązywanie zadań problemowych, pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności matematyczne. Drugoklasiści poznali znaczenia słowa „geometria”, dowiedzieli się czym jest geometria jako nauka i co ona bada, rozwijali słownik czynny i bierny, zrozumieli czym są wielokąty oraz badali ich właściwości.

zdj2

zdj3 zdj4

Zajęcia matematyczne bardzo podobały się naszym drugoklasistom. Podjęte działania dydaktyczne przyniosły dzieciom wiele radości. W czasie aktywnej nauki przez zabawę, uczniowie w pełni opanowali realizowane treści i już teraz doskonale wiedzą co to jest geometria, czym są wielokąty, jakie są ich właściwości oraz czym się różnią figury płaskie od brył.

zdj5

Jeżeli jesteś ciekawi, jak wyglądają lekcje matematyki w klasie 2a – zapraszamy do naszej galerii zdjęć.