NZ08.05Z
 Zdalne nauczanie to jedno z największych wyzwań edukacyjnych ostatnich czasów. Nasi nauczyciele od samego początku starają się realizować zajęcia dydaktyczne na jak najwyższym poziomie, czego przykładem jest chociażby klasa 1 szkoły podstawowej.
Pierwszaki codziennie uczestniczą w wideo-lekcjach, w czasie których poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności; utrwalają umiejętności matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze i społeczne; omawiają wiersze i lektury szkolne; wspólnie rozwiązują zadania z zakresu edukacji wczesnoszkolnej (tj. edukacji zintegrowanej i matematyki). Ponadto uczniowie trzy razy w tygodniu uczestniczą w wideo-lekcji z języków obcych (tj. języka angielskiego i języka francuskiego), w czasie których poszerzają swoje słownictwo i umiejętności językowe.
Lena2NZZ
Wszelkie działania podejmowane przez nauczycieli mają na celu możliwie jak najlepsze podnoszenie jakości naszych zajęć zdalnych, a co za tym idzie – osiąganie jak najlepszych efektów nauki. Codzienna praca uczniów wzbogacana jest licznymi materiałami audio, video, czy innymi pomocami w formie prezentacji multimedialnych, materiałów z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi IT (np. Padlet) czy udostępnianymi tablicami dydaktycznymi.
Zdecydowanie trzeba przyznać, iż nasi pierwszoklasiści wspaniale radzą sobie z nauką, chętnie uczestniczą w zajęciach zdalnych, wykazują się ogromnym zaangażowaniem i aktywnością w czasie e-lekcji.