Dyrekcja Szkoły informuje, iż sprawdzian predyspozycji językowych

dla kandydatów do klasy 7 dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie

będzie miał miejsce

w dniu 29 czerwca o godz. 10.00

w szkole, ul. Złoty Róg 30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów!


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 zaprasza do klas:

  • pierwszej z obowiązkowym językiem angielskim i z drugim nadobowiązkowym językiem francuskim;

oraz

  • siódmej dwujęzycznej z językiem francuskim i językiem angielskim. Od klasy 8 matematyka, biologia, historia i fizyka są nauczane w systemie dwujęzycznym, tj. w języku polskim i francuskim

Klasa siódma dwujęzyczna z językiem francuskim objęta jest patronatem Konsulatu Francji i Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stąd można pobrać Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21

 

Kandydaci do klas siódmych dwujęzycznych będą rekrutowani bezpośrednio przez Szkołę poprzez wypełnienie i dostarczenie podania do Sekretariatu Szkoły (Komisji Rekrutacyjnej) w dniach 2-31 marca 2020.

Kandydaci do klasy siódmej dwujęzycznej winni przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych.

Przykładowy sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem francuskim


Stąd można pobrać podanie o przyjęcie do SP 35

Dyrekcja Szkoły uprzejmie informuje, że podczas trwającej do 31 marca 2020 r. rekrutacji do Szkoły Podstawowej w elektronicznym systemie rekrutacji, której elementem jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru, w obecnej sytuacji ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa podpisane wnioski można przesyłać na adres Szkoły także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu z obowiązkiem złożenia lub przesłania oryginałów dokumentów także w formie papierowej w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica (niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym).

Plakat_SP_1 - copie

Plakat_SP_7 (2)-1


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 znajduje się w spokojnych i pięknych Bronowicach na terenie dzielnicy Kraków-Krowodrza.

Bardzo dobra lokalizacja umożliwia uczniom łatwy dojazd liniami tramwajowymi nr: 4, 8, 14 i 24 oraz autobusami miejskimi i aglomeracyjnymi nr: 120, 139, 172, 173, 208, 210, 230, 238, 248, 258, 268, 278, 439, 501, 572.


label wyr

Jest to szkoła podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi kształcąca od klasy siódmej w językach polskim i francuskim, posiadająca francuski znak jakości nauczania LabelFrancEducation.

Do klasy dwujęzycznej rekrutowani są uczniowie, którzy nie znają języka francuskiego i rozpoczynają naukę od podstaw, realizując programy autorskie opracowane dla wszystkich klas dwujęzycznych w Polsce.

W klasie ósmej wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne z co najmniej dwóch przedmiotów spośród matematyki, biologii, geografii, historii i fizyki.

Szkoła posiada przygotowaną kadrę z kwalifikacjami koniecznymi do realizacji nauczania dwujęzycznego.

Ten rodzaj kształcenia pozwala na opanowanie terminologii oraz wykształcenie umiejętności podejmowania dyskusji w danej dziedzinie w dwóch językach.

Nauczanie dwujęzyczne wykracza więc poza klasyczną formę nauki języków obcych. Uczniowie uczą się także aktywnie poprzez zabawę, biorąc udział w wielu imprezach takich jak: Frankofonia, Mardi Gras, Żyj zdrowo i kolorowo, Kolędowanie w językach obcych, Europejski Karnawał Językowy itp.

W klasach dwujęzycznych uczniowie oprócz  języka wiodącego – francuskiego uczą się drugiego języka obcego do wyboru (angielski, hiszpański, niemiecki).


Zajęcia w Szkole odbywają się w systemie jednozmianowym.

Duży nacisk kładzie się na rozwój własny uczniów, miłą atmosferę i bezpieczeństwo.

W ofercie są dodatkowe zajęcia językowe, sportowe, artystyczne oraz przedmiotowe.

Uczniowie wspomagani są zajęciami wyrównawczymi, jak również prowadzone są zajęcia dla uczniów zdolnych.

W Szkole znajdują się: stołówka, sklepik, szatnie z indywidualnymi szafkami, sala gimnastyczna, gabinety pedagoga i pielęgniarki oraz system monitoringu wizyjnego.

Uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej będą mieli wydzieloną salę na parterze, przestrzeń na świetlicę i stołówkę szkolną z przystosowanymi do wieku sprzętami.

Szkoła współpracuje z Instytutem Francuskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Pedagogicznym, Akademią Wychowania Fizycznego oraz sekcjami dwujęzycznymi z innych miast.

Szkoła organizuje wycieczki programowe, zielone szkoły, zimowe wyjazdy na narty, zawody sportowe na szczeblu szkolnym, obchody tradycyjnych świąt polskich i innych, różnorodne konkursy, koła zainteresowań.

Dla klasy ósmej planowane są wymiany językowe z krajami francuskojęzycznymi, podczas których uczniowie będą mieli możliwość poznania rodzin, ich stylu życia oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się.


Stąd można pobrać podanie o przyjęcie do SP 35

Dyrekcja Szkoły uprzejmie informuje, że podczas trwającej do 31 marca 2020 r. rekrutacji do Szkoły Podstawowej w elektronicznym systemie rekrutacji, której elementem jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru, w obecnej sytuacji ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa podpisane wnioski można przesyłać na adres Szkoły także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu z obowiązkiem złożenia lub przesłania oryginałów dokumentów także w formie papierowej w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica (niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym).


Gdzie nas znajdziesz w sieci?

strona www  /  Facebook


[/fusion_text]