X zajęcia projektowe w klasie 1a

We wtorek, 25 maja, Uczniowie klasy 1a zrealizowali dziesiąty już cykl zajęć w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego “Z przyrodą za pan brat”. Podczas tych zajęć, Pierwszoklasiści poznali dziedzinę wiedzy jaką jest fizyka, a także dowiedzieli się czym jest elektrostatyka. Na początek jednak samodzielnie musieli odkodować temat, który miał zostać poruszony na zajęciach. […]

X zajęcia projektowe w klasie 2a

17 maja 2021 r., w poniedziałek, uczniowie klasy 2a realizowali X zajęcia przyrodnicze w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat”. Podczas dziesiątych zajęć drugoklasiści pogłębiali swoją wiedzę na temat elektrostatyki. Na początku spotkania projektowego, uczniowie poznali szyfr „Czekoladka”. To przedsięwzięcie było niezwykle ważne, gdyż znajomość szyfru pozwoliła uczniom odkodować temat zajęć. […]

IX zajęcia projektowe w klasie 1a

W czwartek, 29 kwietnia Uczniowie klasy 1a zrealizowali dziewiąty cykl zajęć projektowych w ramach międzyszkolnego projektu przyrodniczego “Z przyrodą za pan brat”. W czasie zajęć Pierwszoklasiści utrwalili wiedzę na temat roślin cebulowych. Na początku oglądali zdjęcia roślin cebulowych i powtarzali ich nazwy. Rozmawiali również o tym, czego rośliny potrzebują do życia i jak należy je pielęgnować. […]

IX Zajęcia projektowe w klasie 2a

21 kwietnia, w ostatnich dniach nauczania zdalnego, uczniowie klasy 2a zrealizowali IX zajęcia projektowe „Z przyrodą za pan brat”. W czasie spotkania on-line uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat roślin cebulowych.   Podczas pierwszej części zajęć, drugoklasiści poznawali wiosenne kwiaty cebulowe, po czym wykonywali interaktywne ćwiczenie utrwalające zdobytą wiedzę. […]

VII cykl zajęć projektowych w klasie 1a

W piątek, 19 marca Uczniowie klasy 1a zrealizowali VII cykl zajęć w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat” koordynowanego przez nauczycieli naszej placówki. W czasie ich trwania, dzieci rozwiązały rebus, którego hasłem był wyraz METEOROLOGIA. Po burzy mózgów dotyczącej tego, co może oznaczać to słowo, Uczniowie zestawili swoje pomysły z informacjami przedstawionymi w materiale filmowym o tej tematyce. Podczas zajęć Pierwszoklasiści poszerzyli swoją wiedzę przyrodniczą, a [...]

VII cykl zajęć projektowych w klasie 2a

11 marca w klasie 2a odbyły się siódme zajęcia w ramach Międzyszkolnego Projektu Przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat” koordynowanego przez nauczycieli naszej placówki. Na początku zajęć uczniowie klasy 2a rozwiązywali rebus, którego rozwiązanie było wprowadzeniem w tematykę zajęć. Następnie, dzieci zapoznały się z treścią filmu edukacyjnego nt. meteorologii, pracy synoptyka i narzędzi wykorzystywanych do badania pogody. W pierwszej części zajęć, drugoklasiści utrwalili również elementy pogody. [...]